طراح ، مشاور و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
NOVEC , Sprinkler , Watermist , HSSD ,LHD , FM200