اولین و بزرگترین تولید کننده سرویسهای قاشق ، چنگال و کارد استیل در کشور